ماده1-تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این شرایط و قوانین به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

 • ۱-۱- شرکت: شرکت نقشه راه کسب و کار ایرانیان که نسبت به ارائه خدمات الومدبر اقدام می‌کند.
 • ۱-۲- الومدبر: خدمات نرم‌افزاری که توسط شرکت به منظور ارائه مشاوره کسب و کار به کاربران ارائه می‌شود.
 • ۱-۳- اپ الومدبر: خدمات نرم‌افزاری که توسط شرکت روی نرم‌افزار الومدبر به کاربران ارائه می‌شود.
 • ۱-۴- اپلیکیشن: نرم‌افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات الومدبر یا اپ الومدبر، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط مندرج در قرارداد خصوصی و سند حاضر به کاربران یا طرف‌های تجاری شرکت اعطا می‌شود.
 • ۱-۵- قرارداد خصوصی: توافق کتبی یا الکترونیکی فی‌مابین شرکت و کاربر مشاور یا طرف‌های تجاری شرکت، جهت بهره‌برداری موقت از نرم‌افزار الومدبر.
 • ۱-۶- کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از مشاوره گیرنده و مشاور که برابر شرایط و قوانین حاضر از طریق اینترنت به اپلیکیشن متصل، یا به صورت حضوری یا تلفنی از خدمات الومدبر یا اپ الومدبر بهرهمند میشود.
 • ۱-۷- کاربران: از کاربر مشاور و کاربر مشاوره گیرنده ، تحت عنوان کاربران یاد می‌شود.
 • ۱-۸- کاربر مشاور: شخص حقیقی است که در اپلیکیشن الومدبر برای دریافت درخواست مشاوره و ارائۀ خدمات مشاوره ثبت‌‌نام کرده ‌است.
 • ۱-۹- کاربر مشاوره گیرنده: شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن الومدبر برای تماس و یا ارسال درخواست مشاوره تلفنی، آنلاین و حضوری ثبت‌‌نام کرده‌ است.
 • ۱-۱0- طرف تجاری: اشخاص حقیقی و حقوقی که برابر قرارداد خصوصی ، حق بهره‌برداری موقت از اپلیکیشن وخدمات مشاوره را با نام تجاری خود یا مشترک با الومدبر دارند.
 • ۱-۱1- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات الومدبر در اپلیکیشن ایجاد کرده‌اند.
 • ۱-۱2- اعتبار: مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات الومدبر دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀ بانکی و کارتهای عضو شبکۀ شتاب طبق شرایط و قوانین حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.
 • ۱-۱3- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در الومدبر قرار داده می‌شود، اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره‌برداری از خدمات الومدبر توسط شرکت یا طرف‌های تجاری تولید، یا در اختیار شرکت قرار داده می‌شود.
 • ۱-۱4- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی، قوانین عادی، آئین‌نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد 

ماده ۲ - حساب کاربری

 • ۲-۱- کاربران با ثبت‌نام در اپلیکیشن الومدبر، همچنین با هر بار استفاده از خدمات آن، می‌پذیرند که شرایط و قوانین حاضر را به صورت کامل مطالعه کرده و آن را با اطلاع کامل از شرایط و معانی‌اش پذیرفته‌اند. این شرایط و قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند. استفادۀ کاربران از اپلیکیشن، پس از هر بار تغییر در شرایط و قوانین، به معنی پذیرش تغییرات مذکور است. این قوانین برای مطالعه کاربران در سایت و اپلیکیشن الومدبر در دسترس است.
 • ۲-۲- برای استفاده از خدمات الومدبر لازم است که هر کاربر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن دارند و واجد اهلیت قانونی هستند می‌توانند اقدام به ساخت حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. کاربر مذکور برای استفاده از خدمات باید شماره همراه خود را در اپلیکیشن الومدبر ثبت کند.
 • ۲-۳- کاربران شخص حقوقی مکلف به معرفی نماینده (شخص حقیقی) برای ثبت‌نام در اپلیکیشن هستند و اطلاعات این شخص حقوقی باید در اپلیکیشن قید شود.
 • ۲-۴- هیچ یک از کاربران حق استفاده از ربات و نرم‌افزارهای مرتبط یا واسط را برای استفاده از اپلیکیشن اعم از احراز هویت، تکمیل اطلاعات، ارسال درخواست و غیره ندارند.
 • ۲-۵- کاربران می‌پذیرند کلیه اطلاعات درخواستی اپلیکیشن را مطابق با واقعیت، صحیح و به‌‌روز وارد کنند و شخص کاربر مسئول عدم صحت و به‌ روز نبودن اطلاعات است. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت هیچ گونه مسئولیتی در مورد خسارات و مشکلات ناشی از عدم اعتبار اطلاعات اعلامی بر عهده نخواهد داشت.
 • ۲-۶- کاربران متعهد می‌شوند که صرفا با شماره همراه متعلق به خود در اپلیکیشن ثبت‌نام کنند. در غیر این صورت در برابر شخص ذی‌نفع صاحب شماره همراه تماما مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع مجاز خواهد بود نسبت به لغو عضویت و حساب کاربری اقدام کند.
 • ۲-۷- هر شخص تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر مشاوره گیرنده یا کاربر مشاور داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب‌های کاربری مذکور اقدام کند.
 • ۲-۸- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن الومدبر انجام می‌شود، به عهدۀ کاربران است. بنابراین مسئولیت اشخاص ثالث یا افرادی غیر از کاربر که با آن حساب از خدمات اپلیکیشن استفاده می‌کنند، تماما متوجه کاربر صاحب‌حساب است. کاربر دارای حساب کاربری، دارای مسئولیت تضامنی در قبال اشخاص اعم از شرکت، سایر کاربران و اشخاص ثالث هستند.
 • ۲-۹- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری شامل شماره همراه ، نام و نام خانوادگی به عهدۀ کاربر مشاوره گیرنده و کاربر مشاور است. در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن اطلاعات حساب کاربری و گوشی موبایل، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور و موبایل کاربر انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.
 • ۲-۱۰- کاربران حق ندارند به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره‌برداری از خدمات الومدبر متوجه مدیران اشخاص حقوقی خواهد بود. 
 • ۲-۱۱- در شرایط خاصی ممکن است از کاربران برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در این شرایطی اگر کاربران اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهند، شرکت می‌تواند حساب کاربری آن‌ها را مسدود و از ارائۀ خدمات به نامبردگان خودداری کند.
 • ۲-۱۲- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید شرکت، از کاربران درخواست شود که اقدام به تکمیل اطلاعات، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود کنند. در این صورت، کاربر متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.
 • ۲-۱۳- اطلاعات کاربری کلیه کاربران نزد کاربر گیرنده اطلاعات، محرمانه بوده و هیچ یک از کاربران حق ندارند اطلاعات مربوط به حساب طرف مقابل را (اعم از مشخصات هویتی، شماره تماس، آدرس، عکس و غیره) ذخیره، یا منتشر کند و در دسترس دیگران قرار دهد.

ماده ۳ - استفاده از الومدبر

 • ۳-1- با استفاده از خدمات الومدبر ، کاربران می‌پذیرند و موظف هستند که از خدمات ارائه شده برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، خلاف شرع و مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند.
 • ۳-2- کاربران حق ندارند در مورد فعالیت های غیرمجازی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست، خدمت مشاوره اعم از حضوری، تلفنی و آنلاین دریافت کنند.
 • ۳-3- کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات الومدبر به صورتی که به الومدبر، طرف تجاری و شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات الومدبر در جهت منافع شخصی و یا آسیب مادی یا معنوی به منافع شرکت اقدام کنند، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب کاربری آنها، مجاز خواهد بود، با مراجعه به مراجع ذیصلاح، نسبت به پیگیری قانونی از جمله مطالبه خسارات وارده اقدام کند.
 • ۳-4- کاربران می‌پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی با آنها استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود، اما با انصراف از دریافت این پیام‌ها مشکلات احتمالی در استفاده از خدمات الومدبر را می‌پذیرند و ممکن است اطلاعات مقتضی را به موقع دریافت نکنند.
 • ۳-5- شرکت یا طرف تجاری ممکن است کدهایی را به عنوان هدیه به کاربران ارائه کنند. با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار یا درصدی از هزینۀ خدمات کاسته و یا درصدی از هزینۀ خدمات پس از آن به کاربر برگردانده ‌و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در اپلیکیشن الومدبر اضافه ‌می‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آن‌ها منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت یا طرف تجاری بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربران حق طرح هیچ‌گونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت.
 • ۳-6- کاربران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدها را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند - حتی اگر شرکت در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد - مگر اینکه شرکت رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.
 • ۳-7- کاربران می‌پذیرند اعتباری که در حساب کاربری خود دارند مستقل از روش کسب قانونی آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک یا وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت در اختیار آنها قرار داده یا هر روش دیگری باشد) فقط برای استفاده از خدمات الومدبر قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.
 • ۳-8- کاربران می‌پذیرند کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه مشاوره به آن‌ها داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شرکت یا طرف تجاری برای ارائه این کدها هزینه‌ای از کاربران دریافت نمی‌کند، این حق برای آن‌ها محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار بر اساس شرایط کد اختصاص داده شده، تغییر دهد یا در صورت لزوم آن‌ها را باطل کند. هم‌چنین در صورتی که شرکت تشخیص دهد، اعمال این کد به علت خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است، می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آن به حساب کاربر افزوده شده را باطل یا حذف کند.
 • ۳-9- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و هم‌چنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آن‌ها برای استفاده از خدمات الومدبر به عهدۀ کاربران است.
 • ۳-۱0- کاربران متعهد می‌شوند پس از اتمام استفاده از خدمات ارائه شده در اپلیکیشن، از اطلاعات شخصی طرف مقابل اعم از شماره همراه نام و غیره که در نتیجۀ استفاده از خدمات الومدبر کسب کرده‌اند، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات کاربران در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر مغایر با قوانین الومدبر است. همچنین کاربران متعهد می‌شوند در طول زمان استفاده از خدمات و اپلیکیشن الومدبر، فقط در شرایط ضروری و به میزان مورد نیاز از اطلاعاتی که از کاربران ارائه شده است، استفاده کنند. استفادۀ کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت و شخص ذینفع مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.
 • ۳-۱1- با استفاده از خدمات الومدبر، کاربران می‌پذیرند که در حین مشاوره، الومدبر را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند.
 • ۳-۱2- کاربران متعهد به رعایت همۀ شرایط و قوانین، اصول اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (از جمله رعایت حجاب در مشاوره حضوری و آنلاین) در هنگام استفاده از الومدبر هستند.
 • ۳-۱3- کاربران می‌پذیرند و اعلام می‌کنند که متن حریم خصوصی الومدبر را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.
 • ۳-۱4- کاربران می‌پذیرند که الومدبر ارائه دهنده خدماتی است که ارتباط بین کاربران مشاوره گیرنده یا مشاور را جهت توافق بر انجام یک مشاوره فراهم می‌کند. در خدمات الومدبر کاربر مشاور مختار است یک درخواست مشاوره را بپذیرد یا رد کند، همچنین کاربر مشاوره گیرنده مختار است پس از ارسال درخواست مشاوره، مشخص شدن کاربر مشاور و قبل از آغاز مشاوره اقدام به لغو مشاوره کند. لذا هر مشاوره ای که کاربران مشاوره گیرنده با مشاور انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین کاربران مشاوره گیرنده و مشاور در نظر گرفته شود.
 • تبصره ۳- در صورت رد بی‌دلیل درخواست مشاوره توسط کاربر مشاور و یا لغو بی‌دلیل و به کرات مشاوره توسط کاربر مشاوره گیرنده، شرکت می‌تواند نسبت به غیرفعال کردن حساب کاربری آنها به صورت موقت یا دائم اقدام کند.
 • ۳-۱5- خدمات الومدبر ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌ها یا طرف تجاری دیگری ارائه شود که شرکت الومدبر کنترلی روی آن‌ها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، شرایط و قوانین مختص خود را دارند و الومدبر مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.
 • ۳-۱6- از آنجایی که ممکن است شخص یا اشخاصی غیر از کاربر مشاوره گیرنده از حساب کاربری وی استفاده کنند یا مشاوره بگیرند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتبه متوجه کاربر مشاوره گیرنده است. هم‌چنین لازم به ذکر است که هرگونه مسئولیت قانونی استفاده‌کننده یا گیرنده مشاوره از حساب کاربری، نسبت به کاربر مشاور و شرکت متوجه کاربر مشاوره گیرنده است و بدین ترتیب کاربر مذکور و مشاوره گیرندگان نسبت به شرکت دارای مسئولیت تضامنی هستند.
 • ۳-17- کاربر مشاوره گیرنده متعهد می‌شود که به هیچ عنوان با حساب کاربری خود برای انجام مشاوره اشخاص زیر ۱۸ سال بدون حضور خود درخواست ارسال نکند. کاربر مشاور مکلف به لغو (امتناع از انجام) چنین مشاوره هایی است. در غیر این صورت، مسئولیت انجام مشاوره بر عهده کاربر مشاور و همچنین جبران خسارات وارده احتمالی بر عهده کاربر مشاوره گیرنده است.

ماده ۴ - هزینه ها و پرداخت

 • ۴-1- کاربران می‌پذیرند هزینۀ ارائه خدمات اعم از مشاوره از طرف شرکت یا طرف تجاری مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن نمی‌توانند اعتراضی نسبت به هزینۀ اعلام شده داشته باشند. بدیهی است از آنجایی که کاربران مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده از سوی شرکت یا طرف تجاری هستند، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می‌شوند. به همین منظور کاربران با قبول این شرایط و قوانین به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت یا طرف تجاری را از محل اعتبار کاربری خود می‌دهند.
 • ۴-2- پرداخت هزینۀ مشاوره و سایر هزینه‌های اعلام شده توسط شرکت یا طرف تجاری فقط از طریق روش‌هایی که توسط شرکت یا طرف تجاری مشخص می‌شود می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری الومدبر و واریز هزینه به حساب شرکت نقشه راه کسب و کار ایرانیان (با هماهنگی قبلی با کارشناسان الومدبر) امکان پذیر می باشند. روش‌های پرداخت محدود به موارد مذکور بوده است. هرگونه روش دیگری نظیر کارت به کارت، تهاتری و غیره مورد تایید شرکت نیست و در این صورت شرکت هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت. 
 • ۴-3- کاربران می‌پذیرند هزینۀ مشاوره اعلام شده از سوی شرکت، ممکن است بسته به شرایط مشاوره از جمله نوع مشاوره، زمان مشاوره، مدت زمان تخمینی مشاوره، تجربه کاربر مشاور، مسیر طی شده توسط کاربر مشاور، تغییرات اعلام شده در حین مشاوره و یا عوامل دیگر متغیر باشد. رقم اعلام شده از سوی شرکت بر اساس استانداردهای قیمت‌گذاری شرکت تعیین شده است و در صورت پذیرش آن از سوی کاربران حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی درباره آن وجود نخواهد داشت.
 • ۴-4-  چنان‌چه کاربر مشاوره گیرنده یا مشاور به فحاشی، توهین، ضرب و جرح و سایر رفتارهای خلاف قانون علیه کاربر مشاور یا مشاوره گیرنده اقدام کند حق مراجعه کاربر مشاور یا کاربر مشاوره گیرنده به مراجع ذی‌صلاح محفوظ است. علاوه بر آن شرکت حق مراجعه به مراجع ذی‌صلاح را به دلیل لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود خواهد داشت.
 • ۴-5- کاربر مشاوره گیرنده و مشاور می‌پذیرند هر گونه امضای قرارداد با کاربر مشاور فقط از طریق شرکت امکان پذیر است و کاربر مشاور متعهد می شود 10 درصد مبلغ کل قرارداد را به شرکت بپردازد
 • ۴-6- کاربران ملزم به پرداخت کلیه هزینه‌های اعلام شده توسط طرف‌های تجاری هستند.
 • 4-7-نظام مالی فی ما بین شرکت و کاربر مشاور به صورت زیر می باشد:
 • 1-4-7-برای مشاوره تلفنی: 70 درصد سهم مشاور و 30 درصد  سهم الوبیز. 
 • 2-4-7-برای مشاوره حضوری: 80 درصد سهم مشاور و 20 درصد  سهم الوبیز.
 • 3-4-7سهم مشاوره پس از درخواست وجه توسط کاربر مشاور به میزان کارکرد تا دو روز قبل از درخواست به شماره شبای کاربر مشاور ظرف مدت 24 ساعت کاری واریز می‌گردد.

ماده ۵ - مسئولیت الومدبر

 • ۵-۱- شرکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ، واحد رسیدگی به شکایات و فرایند میانجیگری، تمامی تلاش خود را برای جلب رضایت کاربران و رفع هرگونه اختلاف احتمالی بین آنها در زمان استفاده از خدمات الومدبر به کار می‌گیرند. 
 • ۵-۲-  شرکت با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران در انتهای مشاوره تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.
 • ۵-۳- شرکت برای فراهم کردن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری توسط دستگاه‌های کاربران تلاش می‌کنند، اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد.
 • ۵-۴- اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده، مگر برابر قانون و تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در موارد قانونی و هم‌چنین درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور است. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق اپلیکیشن امکان‌پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی، ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست، مگر به حکم قانون.
 • ۵-۵- چنان‌چه هر یک از کاربران الومدبر در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس و واحد رسیدگی به شکایات الومدبر مطرح کنند. شرکت یا طرف تجاری پیگیری لازم را بنا به مورد انجام خواهد داد و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات به‌عمل خواهد آورد.
 • ۵-۶- همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران درباره نحوه و شرایط ارائه خدمات الومدبر و استفاده از نرم‌افزار‌های ارائه‌دهنده خدمات اعم از مشاوره گیرنده و مشاور، توسط شرکت در نرم‌افزار قرار داده شده است. اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آن‌ کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات الومدبر آشنا شوند. همچنین همکاران شرکت در مرکز تماس پاسخگوی هرگونه ابهام و سوال کاربران هستند.
 • ۵-7- الومدبر صرفا ارائه‌دهنده خدمت معرفی مشاور به کاربران مشاوره گیرنده  و امکان دسترسی آسان به مشاوران می باشد و نسبت به مشاوره ارائه شده و محتوای آن توسط کاربر مشاور به کاربران مشاوره گیرنده و همچنین سود و زیان احتمالی ناشی از مشاوره ارائه شده مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۶ - مسئولیت کاربران

 • ۶-۱- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام استفاده از خدمات اپلیکیشن الومدبر) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهند داشت. شرکت . می‌توانند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی خود به عمل آورند.
 • ۶-۲- هرگونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی‌های شرکت شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد شد. شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌داند که حساب کاربر متخلف را مسدود کند و در صورت نیاز اقدامات قانونی لازم را علیه متخلف به‌عمل آورد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.
 • ۶-3- مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر عهدۀ کاربران است.
 • ۶-4- کاربران اعم از مشاوره گیرنده و مشاور متعهد می‌شوند در صورت مواجهه با نقض هر کدام از تعهدات حین مشاوره و یا نقض قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) بدون مداخله مستقیم، از انجام هر اقدامی بر اساس صلاحدید شخصی پرهیز کنند. 
 • ۶-5- کاربران مشاور مکلف هستند در ارائه مشاوره به کاربران مشاوره گیرنده از اطلاعات درست استفاده کنند و از ارائه اطلاعاتی که موجب وارد شدن خسارت به کاربران مشاوره گیرنده می شود خودداری کنند.

ماده7- تکالیف، حقوق و تعهدات کاربر مشاور

 • 7-1-کلیه مسئولیت محتوایی که در اختیار کاربر مشاور قرارگرفته است به عهده کاربر مشاور است و الوبیز در دعاوی بین کاربر و مشاور دخیل نمی‌شود.
 •  7-2-به‌موجب قرارداد حاضرکاربر مشاور تضمین می‌کند که از اهلیت لازم برای انعقاد معاملات برخوردار است.
 • 7-3- کاربر مشاور متعهد می‌شود درصورتی‌که موضوع ارجاع شده در حیطه اطلاعات وی نیست، به کاربر مشاوره گیرنده، مشاوره ندهد.
 • 7-4-مشاور متعهد می‌شود به سؤالات حوزه تخصصی خود که در سامانه‌های الومدبر توسط کاربران پرسیده می‌شود به‌صورت حداکثری پاسخ دهد.
 • 7-5-مشاور متعهد می‌شود اطلاعات معرفی خودش را مطابق الگوی ارسال‌شده از سمت الومدبر تکمیل و ارسال نماید.
 • 7-6-مشاور موظف است به‌تمامی رزروهای انجام‌شده در سامانه الوبیز حداکثر تا 24 ساعت پاسخ مقتضی (اعم از رد یا قبول درخواست) دهد در غیر این صورت مشاور به مدت یک هفته به حالت تعلیق تغییر حالت می‌دهد و از اولویت‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغات حذف می‌گردد.
 • 7-7- به‌موجب قرارداد حاضر مشاور مسئول تطابق محتوای ارائه‌شده به کاربر با کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و کسب مجوز های لازم خواهد بود و در صورت نقض هر یک از قوانین در محتوای ارائه‌شده، مشاورمسئول خواهد بود.
 • 7-8-مشاور اظهار داشته و می‌پذیرد که کلیه اطلاعات کاربران محرمانه بوده و متعلق به الومدبر است و نباید هیچ‌گونه اطلاعات از الومدبر با کاربران در مدت قرارداد یا پس‌ازآن افشا کند و نمی‌تواند آن‌ها را در هیچ زمانی ابزار کسب‌وکار دیگری قرارداد.
 • 7-9-مشاور تضمین می‌کند که جهت اجرای موضوع قرارداد و تعهدات خود از توانایی و تبحر کافی و لازم برخوردار است.
 • 7-10-مشاور حق واگذاری کاربر جهت اخذ مشاوره به هر نحوی( تغییر شماره تماس، تغییر آدرس و ...) به غیر را ندارد.

ماده ۸ - موارد فنی

 • ۸-۱- کاربران حق ندارند هیچ‌گونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد Source Code نرم‌افزار الومدبر شامل دیکامپایل Decompile، مهندسی معکوس Reverse Engineering یا فعالیت‌های مشابه انجام دهند، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.
 • ۸-۲- کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌هایFraming یا Mirroring و روش‌های دیگر، نسخۀ دیگری از خدمات الومدبر را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار الومدبر یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.
 • ۸-۳- کاربران حق ندارند نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس‌گذاری (Indexing)، مطالعه یا هرگونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کنند.
 • ۸-۴- کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیرمتداول به هیچ بخش از اپلیکیشن الومدبر، یا سامانه‌های مرتبط با الومدبر انجام دهند.

ماده ۹ - محتوای تولید شده توسط کاربران

شرکت یا طرف تجاری ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهند که در وب سایت، نرم‌افزار موبایل، شبکه‌های اجتماعی و یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت این مطالب همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آن‌ها در خدمات‌ مرتبط به الومدبر ، کاربران این حق را به شرکت یا طرف تجاری می‌دهند که اطلاعاتی را که از حالت محرمانه خارج شده است، منتشر کنند و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کنند.

ماده ۱۰ - قطع خدمات

شرکت به هر دلیلی به این نتیجه برسد که حضور هر یک از کاربران اعم از مشاور یا مشاوره گیرنده یا مهمان می تواند امنیت و آرامش کسب و کار و یا دیگر کاربران را در معرض تهدید قرار دهد، طبق صلاحدید خود مجاز به مسدود کردن حساب کاربر مذکور یا عدم اجازه استفاده از خدمات به صورت موقتی یا دائم است. اگر کاربران تعهدات این شرایط و قوانین را رعایت نکنند یا دسترسی آنها به خدمات الومدبر خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، شرکت حق حذف دسترسی کاربر مذکور را به خدمات الومدبر دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۱۱ - توافق از راه دور

 • ۱۱-۱- کاربران توافق می‌کنند برای مبادلۀ آسان اطلاعات و انجام توافقات جدید، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های شرایط و قوانین حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، تنظیم قراردادها، اخطاریه‌ها و ابلاغیه‌های مربوط به شرکت یا طرف تجاری، از طریق اپلیکیشن الومدبر به‌عمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرایط و روند اجرایی توافق از راه دور و به صورت الکترونیکی، موافقت خود را نسبت به اعمال هرگونه شرایط و توافق جدید را از طریق فضای مجازی و به صورت الکترونیکی اعلام می‌کنند.
 • ۱۱-۲- حساب کاربری متعلق به شخص کاربر و استفاده از آن قائم به شخص کاربر و غیر قابل انتقال است. کلیه مسئولیت‌های مربوط به حفظ و حراست از حساب کاربری برعهدۀ کاربر دارای حساب کاربری است. کاربران ضمن پذیرش کلیه مسئولیت ناشی از استفاده حساب کاربری، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور اعم از شکل، عبارت، تاییدیه، انتخاب اشکال و تایید آنها را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ کاربران غیر قابل استماع و مردود است.
 • ۱۱-۳- کاربران می‌پذیرند هرگونه رویه، اشکال، عبارات مبین تایید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف شرکت یا طرف تجاری به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هرگونه ادعایی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.
 • ۱۱-۴- کاربران با عضویت در خدمات الومدبر و استفاده از آن قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.
 • ۱۱-۵- کلیه رویه‌های حقوقی و فنی اعم از احراز هویت کاربر، ایجاب و قبول، امضای الکترونیکی و تاییدیه‌های مرتبط ارائه‌شده توسط شرکت جهت انعقاد قرارداد الکترونیکی با کاربران از طریق اپلیکیشن، مورد قبول کاربران بوده و هرگونه روش فنی جهت تنظیم قرارداد از جمله ایجاب و قبول به مثابه توافق کتبی است. هرگونه ادعایی اعم از انکار و  تردید نسبت به قرارداد الکترونیکی غیر قابل استماع و مردود است.
 • ۱۱-۶- با توجه به انعقاد قرارداد حاضر به صورت الکترونیکی و در فضای مجازی، کاربران موافقت خود را نسبت به تعیین اقامتگاه شرکت .، به عنوان محل انعقاد قرارداد، اعلام میکند.

ماده ۱2 - تصدیقات قراردادی

کاربر مشاور در کمال صحت عقل و اراده اقرار می‌نماید واجد تمامی شرایط قانونی و قراردادی نسبت به استفاده از خدمات شرکت به منظور انجام موضوع قرارداد از جمله عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و همچنین عدم استعمال و مصرف آنها بوده و همچنین کاربران اقرار می‌نمایند کلیه اظهارات، اعلامات، تائیدیه‌ها و محتویات و مندرجات اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات اعلامی به شرکت و هر آنچه که در آینده اعلام و ارائه می‌گردد منطبق با واقع و حقیقت می‌باشد. در صورتیکه به هر دلیل اعم از اعلام مراجع و اشخاص خلاف اظهارات کاربران اعلام یا احراز گردد، شرکت محق می‌باشد ضمن غیر فعال نمودن دائمی کاربر خاطی و به جهت تخلف نامبرده از موارد فوق نسبت به مطالبۀ مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان خسارت و وجه التزام این شرایط و مقررات اقدام نماید. وصول تمام یا قسمتی از خسارت و وجه التزام فوق از اعتبار ریالی کاربر نزد شرکت بلامانع می‌باشد .

ماده13-فورس ماژور

فورس ماژور عبارت است از وقوع هرگونه حادثه خارجی غیرقابل‌کنترل و غیرقابل دفع و غیرقابل‌پیش‌بینی که مستند به عمل هیچ‌یک از طرفین قرارداد نباشد ازجمله مصادیق آن می‌توان به سیل زلزله آتش‌سوزی جنگ و دیگر حوادث طبیعی و یا بحران‌های مالی امنیتی و اعتصاب کارگری و فیلترینگ سایت های اینترنتی و یا حمله هکرهای اینترنتی خارج از کنترل که موجب توقف و یا تأخیر در اجرای قرارداد شود و انجام موضوع قرارداد حاضر را به تأخیر اندازد در صورت حدوث فورس ماژور برای هر یک از طرفین می‌بایست مراتب ظرف مدت حداکثر 5 روز از تاریخ وقوع فورس ماژور کتباً به‌طرف مقابل اطلاع داده شود در حالت فورس ماژور هیچ‌یک از طرفین حق هیچ‌گونه ادعایی نسبت به‌طرف دیگر نخواهد داشت چنانچه فورس ماژور بیش سه ماه به طول انجامد هر یک از طرفین قرارداد می‌تواند نسبت به فسخ آن اقدام نماید. 

ماده14-تفسیر قرارداد

در تفسیر قرارداد موجود کلیه شرایط اعم از مذاکرات طرفین اوضاع‌واحوال حاکم بر انعقاد قرارداد هدف از انعقاد آن روح کلی حاکم بر قرارداد و نیز عرف حاکم بر این نوع معاملات و منطق مدنظر قرار خواهد گرفت

درصورتی‌که به‌موجب حکم دادگاه یا قوانین جاری کشور هر یک از مقررات این قرارداد نامعتبر شناخته شود اولاً خدشه‌ای به سایر مفاد قرارداد وارد نشده و ثانیاً اجرای سایر مفاد قرارداد به‌نحوی‌که بیش‌ترین تطابق را بااراده اولیه طرفین داشته باشد پذیرفته خواهد شد.

ماده15-حل‌وفصل اختلافات

در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد و راجع به آن ازجمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن حتی‌المقدور طرفین سعی خواهند نمود با حسن نیست و مذاکره موضوع را حل نمایند و در غیر این صورت موضوع اختلاف توسط داور مرضی‌الطرفین با صدور رأی داوری به‌صورت قطعی و لازم‌الاجرا حل‌وفصل می‌گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم عرف تجاری ذی‌ربط را نیز مراعات خواهد نمود شرط داوری حاضر موافقت‌نامه‌ای مستقل از این قرارداد تلقی می‌شود و در حال لازم‌الاجرا است.